ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Paweł Galicki
tel.: 609 612 847
tel./fax: (87) 428 56 68
e-mail: info@gn.mazury.pl
Nr uprawnienia:
UWM/WNT/A/698/10

Świadectwo energetyczne

Jest to dokument przedstawiający przewidywane zapotrzebowanie na energię, która zostanie wykorzystana przede wszystkim do ogrzania pomieszczeń, wentylacji oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej.
Członkostwo w Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj do zastosowania się do uchwalonej przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która została wprowadzona do polskiego prawa przez nowelizację ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązek sporządzenia świadectwa dotyczy lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, budynków nowych, oddawanych do użytkowania oraz budynków istniejących, podlegających sprzedaży lub wynajmowi.

Dokument taki stanowi o przybliżonych kosztach utrzymania danego obiektu, a przez to może wpływać tym samym na jego wartość. Budynki o małym zapotrzebowaniu na energię, a co się z tym wiąże tańsze w eksploatacji, będą mogły uzyskiwać wyższe ceny na rynku nieruchomości w przeciwieństwie do budynków o wysokich kosztach eksploatacyjnych. Dlatego też, obowiązek wykonania świadectwa w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia zainteresowania tematyką budynku energooszczędnego, czyli budynku w którym mają zastosowania rozmaite materiały poprawiające jego parametry energetyczne.

Zawartość świadectwa

Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej poprzez świadectwo charakterystyki energetycznej, które w swej treści zawiera wielkość energii w kWh/(m2rok), niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Ponadto niniejszy dokument zawiera również zalecenia możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną.
Pamiętać należy, iż wielkość zapotrzebowania na niniejszą energię ustala się na podstawie stałych, obiektywnych cech budynku, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii.

Wymóg posiadania świadectwa

Świadectwo jest obowiązkowe w następujących przypadkach:
– dla wszystkich nowopowstałych budynków (będzie konieczne przy ubieganiu się o pozwolenie na użytkowanie),
– dla budynków z rynku wtórnego wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych),
– dla istniejących budynków, w których uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna (wykonanie rozbudowy, nadbudowy, odbudowy oraz przebudowy i remontu).

Ważność świadectwa

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, którego ważność nie przekracza 10 lat. Jednakże w przypadku, gdy w tym czasie wykonano prace budowlane powodujące zmianę charakterystyki energetycznej budynku, zachodzi obowiązek sporządzenia nowego świadectwa.

Uprawnieni do sporządzania świadectwa

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzić osoba wpisana do rejestru uprawnionych, prowadzonego przez Ministra Infrastruktury.